Lättanvänt – Tidseffektivt – Mätbara resultat

Genom enkel vägledning och de bästa ledarskapstipsen ökar du trivsel, utveckling och resultat hos samtliga medarbetare

Sweplex_i_din_ficka.jpg

"Med Sweplex webbstöd tränar och utvecklar du beteenden som främjar dina medarbetares trivsel, inspiration och personliga utveckling"

 

Det här får du som användare:

Personliga Nulägesbilder med återkoppling från medarbetarna
Noga utvalda påståenden rörande ditt ledarbeteende och individens arbetssituation värderas anonymt av dina närmaste medarbetare. Så snart utvärderingen avslutas når du din Nulägesbild tillsammans med medarbetarnas kommentarer via din personliga sida på sweplex.com

 

Smart webbstöd med inbyggda erfarenheter och kloka tips
Genom att klicka på ett värderat beteende i Nulägesbilden har du ständig tillgång till Sweplex samlade erfarenheter och kloka tips för hur du tränar och uppnår konkreta resultat direkt i din dagliga ledarroll.

 

Mätbara resultat och konkret utveckling
Genom kontinuerlig uppföljning och nya Nulägesbilder får du mätbara resultat och konkret återkoppling som stöd till din utveckling och ny utvecklingspotential från dina medarbetare.

 

Sweplex webbstöd är en säker och lättillgänglig molntjänst som ledaren enkelt når från valfri webbläsare via mobilen, surfplattan eller datorn