Inspireras och utvecklas

Både privat och i arbetslivet utvecklas vi genom aktiviteter som inspirerar oss och är utmanande. Vi stimuleras och presterar som bäst när vi får "stå på tå" för att klara uppgiften. Att lyckas med en utmaning gör oss glada och stolta, vårt självförtroende växer och vi känner hur vi utvecklas som människor.
 

Inspirationsbild för nya utmaningar

Personlig utveckling genom nya utmaningar


Alla har vi olika förutsättningar och möjligheter till nya utmaningar, därför är det är viktigt att du som ledare tillsammans med varje medarbetare balanserar nya utmaningar efter medarbetares personliga förmåga.

Att inte ha kontroll över utmaningen skapar stress, använd ovan inspirationsbild för att hitta den optimala balansen mellan kontroll och frustration i utmaningen.

Krav på utmaningen:

  • Inspirerande och utmanande
  • Tydlig återkoppling, stöd och beröm 

Personlig förmåga:

  • Tillräcklig kunskap att klara utmaningen
  • Får stå på tå, men en känsla av kontroll 

Ex. på utmaningar:

  • Tydliga mål och krav t.ex högre kvalitet, ökad kvantitet, ekonomiska, kundnytta m.m.
  • Delegering med tydligt ansvar rätt befogenheter
  • Nya eller omväxlande arbetsuppgifter