Så här tolkar du din Nulägesbild

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammen så får du upp vägledande erfarenhetsstöd och tips i tabellen till vänster om varje cirkeldiagram. Klicka på texten igen och du får du tillbaka tabellen med resultatspridningen.

 

Cirkeldiagrammen

  • Svarta linjen visar din aktuella Nulägesbild
  • Streckade linjen visar snittet från alla medverkande ledare oavsett hierarki
  • Vita linjen visar resultatet från din föregående Nulägesbild

Tabellerna

I tabellen ser du resultatspridningen med frågorna lodrätt till vänster och svarsalternativen 1-10 vågrätt ovanför tabellen.

Klicka på datumen för att jämföra resultatspridningen mellan din aktuella Nulägesbild och din föregående.

Den totala Nulägesbilden når du genom att klicka på verksamhetens namn i tabellen ovanför enhetens och ledarens namn.

Medarbetarnas synpunkter och kommentarer

Klickar du på en kommentar översätts den automatiskt till engelska oavsett vilket ursprungsspråk medarbetaren har skrivit den på. Översättningen görs via Google Translate och bör tolkas med viss felmarginal.