Tack för din medverkan!

Genom dina anonyma värderingar och synpunkter får din ledare rätt förutsättningar för att förfina sin ledarförmåga och din personliga trivsel och utveckling.