Kom igång enkelt och snabbt med Sweplex webbstöd

Instruktioner för start och genomförande

 1. Fyll i och returnera excel-filen DATA_SWEPLEX.xlsx tillsammans med start- och slutdatum (vanligen 1 vecka) då utvärderingen hålls öppen för medarbetarnas svar.
   
 2. VD/ högste ledare går ut med ett Informations-mail till organisationen om Sweplex webbstöd. På startdagen får ledarna ett Start-mail som vidarebefordras till direktunderställda medarbetare som enkelt genomför utvärdering. (tar max 10 minuter)
   
 3. När utvärderingen avslutats kan varje ledare LOGGA IN på sweplex.com och omgående starta sin utveckling och använda webbstödet i sin helhet.
   
 4. Överordnad ledare har tillgång till underställda ledares nulägesbilder för att stödja och följa upp träning och aktiviteter. VD har tillgång till samtliga ledares resultat, träning och aktiviteter.
   
 5. Genom kontinuerlig uppföljning med nya utvärderingar 1-3 gånger per år får ledarna återkoppling på sin utveckling och ny utvecklingspotential.

 

Presentera Sweplex webbstöd för ledningsgruppen

Ladda ner vår 10-sidiga presentation här!

 
 


Sweplex språkstöd

Svenska, engelska, norska, danska, finska, tyska, franska, spanska, portugisiska, polska och ryska. Fler språk tillkommer kontinuerligt och vid behov.

 

Kunder och referenser

Våra kunder finns inom bl.a. industri, handel, IT, bygg och fastighetsbranschen. Storleken varierar från ett trettiotal till flera tusen medarbetare främst inom privata verksamheter men också kommunala och kooperativa organisationer. 
 

 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar

 

Fyll i dina uppgifter och skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.