Om Sweplex AB

Sweplex är en svensk uppfinning som utvecklas med interna resurser av far & son Ronny och Lars Fransén under de senaste 20 åren i Rottne två mil norr om Växjö i Småland.

 
Fotograf   Martina   Wärenfeldt
 

Mstudio Fotograf Martina Wärenfeldt
 

Sweplex webbstöd bygger på våra allmänmänskliga behov, aktuell forskning och jordnära ledarerfarenheter. Sedan 2007 är Sweplex en lättillgänglig molntjänst som ständigt förfinas och förenklas genom ny teknik och nya erfarenheter från ledare som framgångsrikt använder metoden över hela Norden, delar av Europa och i Nordamerika.

 

Efter en stark utvecklingsperiod har vi hösten 2016 nått vår vision att skapa ett hjälpmedel med exklusivt webbstöd där ledare utvecklar sig själva, sina medarbetare och verksamheten helt på egen hand utan annat externt stöd.

Utöver vårt lednings- och utvecklingsteam har vi ett stort nätverk av sweplex-ambassadörer och samarbetspartners inom såväl företagsledning och styrelse som världsledande IT-kompetens. 

 

Samarbetspartners och leverantörer vi inte skulle klara oss utan:


– För oss och våra samarbetspartners är kravet på att Sweplex webbstöd förblir enkelt, lätt att använda och kommer många ledare till nytta en inspirerande drivkraft. Vi tror på det goda ledarskapet som stödjer varje medarbetares strävan att uppnå ett meningsfullt och innehållsrikt liv. 

 

Mission

Sweplex stödjer våra allmänmänskliga behov och det goda ledarskapet för en meningsfull och inspirerande utveckling av organisationer, ledare och medarbetare över hela världen.

 
 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka.” Albert Einstein