Utveckla din ledarförmåga

Nyckeln till din utveckling hittar du i sambandet mellan ditt ledarbeteende (gröna och blåa cirklarna) och dina medarbetares känsla av trivsel och utveckling (orangea cirkeln) i din Nulägesbild. 
 

Så här gör du

  1. Låt resultat i din NULÄGESBILD sjunka in och känn noga efter vad du är mest inspirerad att utveckla. Klicka på påståendena i spindeldiagrammen för vägledning och konkreta tips. Du kan lika gärna förfina en styrka som att stärka en svaghet, det viktiga är att du snabbt kommer igång och analyserar vad du vill utveckla i din ledarroll.
     
  2. Gå in under AKTIVITETER och välj ett påstående kopplat till det ledarbeteende du vill utveckla och klicka på aktivera. Träna ditt nya beteende så ofta du kan i din ledarroll, när du känner att beteendet blivit en god vana aktiverar du ett nytt beteende att träna.
     
  3. Logga in och reflektera över din Nulägesbild och träning en kort stund varje vecka, fundera över vad som har gått bra och vad du kan förbättra till nästa vecka. Kommunicera resultat och återkoppling med dina medarbetare och använd överordnad chef/ ledare som stöd och bollplank för bästa utveckling för dig och dina medarbetare.
     
  4. Genom kontinuerliga utvärderingar får du nya Nulägesbilder och konkret återkoppling från dina medarbetare som stöd till din fortsatta träning och utveckling.

 

Lycka till!