>>> Informationsmail som VD/ ASK skickar ut ett par dagar innan utvärderingen startar

Bästa medarbetare,

Vi inleder nu ett samarbete med Sweplex AB. Sweplex webbstöd tränar och utvecklar ledares beteenden som främjar varje medarbetares trivsel, inspiration och personliga utveckling. 

Samarbetet inleds med att varje ledare får ett startmail att vidarebefordra till dig som direktunderställd medarbetare. Du utvärderar anonymt din arbetssituation från din egen smartphone eller en dator. Din medverkan är mycket värdefull och det tar max 10 minuter.

För mer information gå in på sweplex.com

 

Vänliga hälsningar
VD/ ASK

 

>>> Startsidan du kommer till direkt när du loggar in på Sweplex

Välkommen...

Du kommer igång direkt genom att:

 1. Klicka på NULÄGESBILD och ta del av ditt resultat
 2. Följ anvisningarna steg-för-steg under LEDARFÖRMÅGA
 3. INSPIRERA & UTVECKLA för personlig utveckling i vardagen

Frågor och svar:
Så här tolkar du din Nulägesbild Klicka här!
Instruktioner för nya utvärderingar Klicka här! 
Kontakta Sweplex (fri support) Klicka här!

 

>>> Menysidan LEDARFÖRMÅGA

LEDARFÖRMÅGA

Nyckeln till din utveckling hittar du i sambandet mellan ditt ledarbeteende (gröna och blåa cirklarna) och dina medarbetares känsla av trivsel och utveckling (orangea cirkeln) i din Nulägesbild. Genom nedan enkla steg tränar och stärker du dina ledarbeteenden som ökar dina medarbetares trivsel, inspiration och utvecklingndirekt i din dagliga ledarroll.
 

Så här går det till

 1. Låt resultat i din NULÄGESBILD sjunka in och känn noga efter vad du är mest inspirerad att utveckla. Klicka på påståendena i spindeldiagrammen för vägledning och konkreta tips. Du kan lika gärna förfina en styrka som att stärka en svaghet, det viktiga är att du snabbt kommer igång och analyserar vad du kan göra bättre i din ledarroll.
   
 2. Gå in under AKTIVITETER och välj ett påstående kopplat till det ledarbeteende du vill utveckla och klicka på aktivera. Träna ditt nya beteende så ofta du kan i din ledarroll, när du känner att beteendet blivit en vana (1-6 månader) aktiverar du ett nytt beteende att träna.
   
 3. Logga in och reflektera över din Nulägesbild och träning en kort stund varje vecka, fundera över vad som har gått bra och vad du kan förbättra till nästa vecka. Be gärna dina medarbetare om återkoppling och använd överordnad chef/ ledare som stöd och bollplank.
   
 4. 1-3 gånger per år behöver du få svar på hur du utvecklas genom att dina medarbetare gör en nya utvärderingar och du får uppdaterad utvecklingspotential.
   
 5. Från och med andra utvärdering har du kunskap om webbstödet och 10-15 minuter per vecka räcker för att behålla fokus på din beteendeträning och reflektera över din utveckling.
   

LYCKA TILL