ASK

Samlade erfarenheter och tips till Sweplex® - Ledarens bästa stöd
 

 • Nya ledare och organisationer kommer igång effektivast genom att köra två utvärderingar per år de första åren. Likaså kan ledare med stor utvecklingspotential genomföra enskilda utvärderingar ytterligare 1-2 gånger på ett år.
   
 • I organisationer där ledare öppet diskuterar sin Nulägesbild och träning med varandra och sina närmaste medarbetare ser vi en snabbare utveckling.
   
 • VD/ ledning kan med fördel följa upp att samtliga ledare kommer igång med sin träning och frekvent loggar in på sin personliga Sweplex-sida. Överst i varje ledares Nulägesbild visas när ledaren senast var inloggad, samt statistik över ledarens samtliga inloggningar.
   
 • Fr.o.m andra utvärderingen har ledarna kunskap om Sweplex och kan enkelt logga in och själva följa upp att alla medarbetare svarar i tid. Under pågående utvärdering är resultatspridning och kommentarer alltid dolda för att säkerställa medarbetarnas anonymitet.
   
 • Instruktioner för genomförande av nya utvärderingar Klicka här!