Instruktioner för genomförande

ASK (Administratör av Sweplex hos Kund)
 

 1. ASK fyller i och returnerar excel-filen DATA_SWEPLEX.xlsx tillsammans med start- och slutdatum (vanligen 1 vecka) då utvärderingen hålls öppen för medarbetarnas svar.
   
 2. VD/ högste ledare går ut med ett Informations-mail till organisationen om Sweplex webbstöd. På startdagen får ledarna ett Start-mail som vidarebefordras till direktunderställda medarbetare som enkelt genomför utvärdering. (tar max 10 minuter)
   
 3. När utvärderingen avslutats kan varje ledare LOGGA IN på sweplex.com och omgående starta sin utveckling och använda webbstödet i sin helhet.
   
 4. Överordnad ledare har tillgång till underställda ledares nulägesbilder för att stödja och följa upp  träning och aktiviteter. VD har tillgång till samtliga ledares resultat, träning och aktiviteter.
   
 5. Genom kontinuerlig uppföljning med nya utvärderingar 1-3 gånger per år får ledarna återkoppling på sin utveckling och ny utvecklingspotential.
   
sweplex_safe_secure_cloud.gif