Lättanvänt – Tidseffektivt – Mätbara resultat

Med Sweplex smarta webbstöd kan du snabbt och enkelt följa upp, träna och utveckla din ledarskicklighet precis när och var du vill

Se hur enkelt det är att börja använda Sweplex i kortfilmen ovan (  2 min  )
 

Referenser från några kunder

 
kunder.gif
 

CEO Alexander Rosenlew Orthex Group
”Sweplex webbstöd är en mycket bra metod för våra ledare i Finland, Sverige, Norge och Danmark att kontinuerligt träna sina ledarbeteenden direkt i den dagliga verksamheten. Jag kan också i nulägesbilden se hur samtlig personal i våra fabriker och den decentraliserade organisationen trivs, presterar och utvecklas i samklang med olika chefers ledarskicklighet.”
 

VD Katharina Arvidsson, ICA Maxi Västervik
”Nulägesbilden med medarbetarnas anonyma värderingar är ett prioriterat underlag för ledarnas beteendeträning och medarbetarnas arbetsmiljö. Ett underlag för öppna och inspirerande diskussioner mellan medarbetarna. Jag ser nyttan av att ha flera utvärderingar under året, där ledarna får återkoppling på sin personliga utveckling och nya nulägesbilder för sin kontinuerliga beteendeträning.” 
 

VD Mats Melander, Ante Armis AB
”Eftersom alla medarbetare enkelt och anonymt värderar både ledarskapet och sin personliga arbetsmiljö i Sweplex skapas en mycket positiv dialog och delaktighet i företagets utveckling. Dessutom är det ett bra hjälpmedel att uppfylla den nya arbetsmiljölagen. Ledarnas beteendeträning blir också effektiv, eftersom ledarna prioriterar träningen efter sina medarbetares värderingar och alltid har tillgång till anpassad teori för varje beteende direkt i det dagliga arbetet. Jag tycker att Sweplex webbstöd är enkelt att lära sig och jobba med helt på egen hand."
 

VD Ola Hermansson, Hammarplast Medical
”Personalens trivsel och utveckling gynnas av att ledarna blir skickligare genom sin beteendeträning. Sweplex webbstöd gör också medarbetarna mer delaktiga i företagets utveckling och förbättringsarbete. Vi får en dynamisk, öppen och ärlig diskussion med glada, nöjda och energiska medarbetare, även i vår fabrik med i huvudsak ryska medarbetare."
 

Chef Innovation och verksamhetsutveckling Johan Thor, Södra Skogsägarna
”Det går snabbt att komma igång och smidigt att få in feedback från medarbetarna. Inget krims-krams, rakt på sak utan kurser eller krångliga resultatanalyser. Sweplex är inte bara ett system i raden, heller ingen ”magic bullet” som gör saker åt dig, men enkelheten gör att du tidseffektivt och målmedvetet kan träna in nya ledarbeteenden direkt i vardagen.”

sweplex_safe_secure_cloud.png